Een dag die Turkije veranderde

Eenheid betekent sterkte. Naties of maatschappijen die hun eenheid verliezen zijn altijd vatbaar voor wanorde en externe provocaties.

Ondanks de gruwelijke gevolgen en de wonden, heeft de couppoging, die geheel onverwacht was voor de Turkse bevolking, een plezierige uitkomst gekregen. De lang gehoopte eenheid van de Turkse bevolking werd in een nacht bewerkstelligd. De speeches van de oppositie partijen, die de coup veroordeelden en de regering steunden, bewezen duidelijk dat er geen plaats is voor coups in de Turkse politiek. De standvastige houding die de oppositie aannam op 15 juli is nog steeds krachtig.  

Een andere interessante ontwikkeling was het feit dat de mensen er op hadden gelet dat ze alleen de Turkse nationale vlag op straat droegen, omdat degenen die in de straten waren geen vertegenwoordigers van partijen zijn maar de massa van Turkije die verenigd zijn. Vanaf het begin op de eerste dag, heeft de bevolking erop gelet om de geest van solidariteit niet te schaden.

Naarmate de wacht voor de democratie gaande is, werd de bijeenkomst voor de democratie die door de belangrijkste oppositie partij CHP werd georganiseerd, en waar alle partijen voor werden uitgenodigd, was een belangrijke bijdrage aan dit gevoel van solidariteit. De top die President Erdogan direct de volgende dag organiseerde, waar alle partij leiders tegelijkertijd voor werden uitgenodigd, is een veelbetekenend symbool voor een spirit van verzoening.        

In Turkije heeft de scherpe politieke toon, die vooral in de afgelopen jaren steeds meer uitgesproken werd, en de discriminatie door sommige mensen op basis van politieke opinies, religie of levensstijl heeft een gevaarlijk niveau bereikt. De polarisatie is zorgelijk en heeft invloed op het dagelijkse leven. In die dagen heb ik in een van deze columns aangegeven dat zo’n politieke cultuur ernstige schade kan veroorzaken. Gedurende de recente grote incidenten, heeft God de Turkse bevolking opnieuw onderwezen. Waar men van nu af aan naar uitkijkt is een spirit van broederschap.   

Dit mag nooit vergeten worden: perverse daden zoals coups, die een minachting is van de vrije wil van de mensen, wordt gesterkt door de vijandigheid en dissidenten binnen de maatschappij. De verdeeldheid van de mensen of maatschappijen is altijd ten voordele van de coup plegers, aangezien ze potentiële supporters kunnen vinden binnen een sectie of een versnipperde maatschappij. De aanwezigheid van heethoofden, kille harten en wrede mensen binnen de maatschappij bieden altijd een noodzakelijke basis voor coup plegers; omdat een couppleger altijd door geweld en bruut optreden probeert de macht te grijpen en door bloedvergieten, omdat dit brute geweld dit vereist. Als men  toegeeft aan zo’n atmosfeer, dan zet dit de deuren open voor een ernstig gevaar.   

Na deze ervaring, moet Turkije vanaf nu scherpzinniger en voorzichtiger zijn. De recente verzoenende toon van de politici moet beslist worden voortgezet. Bittere en scherpe toespraken moeten op elk moment vermeden worden. Er mag niet vergeten worden dat zo’n toon de mensen en de democratie schaadt, en dat dit ook in het voordeel is voor degenen die Turkije willen schaden. De politici moeten al deze kwesties zorgvuldig inschatten. Uiteraard kunnen ze niet aan ieders wensen voldoen, maar ze kunnen altijd een middenweg vinden waar een meerderheid zich in kan vinden.

Daartoe moeten de eenheids bijeenkomsten, die een goed begin waren, absoluut voortgezet worden. Het zal fantastisch zijn voor de regerende partij om een beleid te voeren dat ze niet alleen helpt om hun eigen publiek te winnen, maar ook het publiek waar de oppositie een beroep op doet. Bij het ten uitvoer brengen van dit beleid, moet de regering niet bezorgd zijn om haar eigen publiek te verliezen; omdat het winnen van een meerderheid van het publiek zowel zeer in het voordeel is van de regering als voor Turkije. Turkije moet een land worden waarin mensen, ongeacht hun denkbeeld, in vrede en comfort kunnen leven. 

Het is zeer verheugend om mensen met hun partij vlag te zien wapperen, en volhardend gezamenlijk te zien staan op publieke pleinen. Om te zorgen dat deze spirit wordt voortgeleefd, moeten de mensen geen aandacht schenken aan hysterie. Het is cruciaal om de kwesties op te lossen die tot conflicten en tegenstellingen kunnen leiden.

De Turkse bevolking heeft de hele wereld laten zien dat liefde en eenheid de kracht hebben om een vreselijke en verraderlijke couppoging te voorkomen. In feite heeft de Turkse bevolking zelf vol verbazing kunnen aanschouwen hoe de kracht van eenheid dit schandelijke plan kon dwarsbomen. Degenen die  eerst niet geloofden in de kracht van liefde en solidariteit hebben het zelf  ondervonden.

Het belangrijkste wat wij nu in acht moeten nemen is; de redenen die ertoe hebben geleid dat er een couppoging werd gepleegd te elimineren. Een Turkije die de prioriteit geeft aan monderniteit, wetenschap en kunst zal niet vatbaar zijn voor een mogelijke coup. Zoals we hebben kunnen leren in de gebeurtenissen van 15 juli, vormen de sterkte en de wil van de bevolking een grote obstakel tegen coups. Dit kan alleen bereikt worden door modernisme, kwaliteit en kunst in harmonie met de ware geest van de Islam toe te passen.

2016-08-04 01:38:52

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top