24 Uur Uit Het Leven Van Een Moslim Volgens De Leer Van De Koran

Download het boek

Download (DOC)
Download (PDF)
Reacties

Hoofdstukken van het boek

< <
1 / total: 5

Inleiding

Manzara

In de Koran beantwoordt Allah alle vragen die iemand zich gedurende zijn hele leven stelt en geeft Hij de meest perfecte en meest logische oplossingen voor alle problemen die zich voordoen. Zoals Allah zegt in het tweede vers van Soerah al-Baqara, “Dit is het Boek waaraan geen twijfel is, een leidraad van de godvrezenden”. Andere verzen laten ook zien dat onze Heer alles in de Koran heeft uitgelegd:

“Voorzeker, er is een lering in hun geschiedenissen voor de bezitters van verstand. Het is geen verzonnen verhaal, maar is er als bevestiging van wat er vóór was, als een verduidelijking van alle dingen, als leiding en als een barmhartigheid voor een volk dat gelooft”. (Yoesoef 12:111)
“…en Wij hebben jou het Boek neergezonden, als een uitleg van alle zaken en als leiding en barmhartigheid en een verheugend bericht voor de moslims”. (an-Nahl: 89)

Een gelovige deelt zijn gehele leven in volgens de Koran en streeft ernaar om van dag tot dag de dingen die hij heeft gelezen en geleerd uit de verzen van Allah’s boek, heel zorgvuldig toe te passen. Bij alles wat hij doet, vanaf het moment dat hij opstaat in de ochtend, totdat het weer tijd is om te gaan slapen, is hij vastbesloten om te denken, te spreken en te handelen volgens de leer van de Koran. Allah laat in de Koran zien dat deze toewijding het hele leven van een gelovige overheerst.

“Zeg: ‘Voorwaar, mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn sterven, zijn voor Allah alleen, de Heer der werelden’.” (al-An’aam 6:162)

Maar sommige mensen denken dat religie bestaat uit rituelen die alleen maar bedoeld zijn voor bepaalde tijdstippen en dat het leven bestaat uit tijdstippen om te bidden en tijdstippen voor andere dingen. Ze denken slechts aan Allah en het Hiernamaals wanneer ze bidden, vasten, sadaqa (aalmoezen) geven of op bedevaart naar Mekka gaan. Op andere momenten zijn ze alleen maar bezig met de gewone dagelijkse dingen. Het leven in deze wereld is voor hen een onplezierige concurrentiestrijd. Zulke mensen zijn vaak ver weg van de Koran en streven hun eigen persoonlijke doel in het leven na, hebben hun eigen ideeën over zedelijk gedrag, hun eigen visie op de wereld en hun eigen gevoel van normen en waarden. Ze hebben geen idee wat de leringen van de Koran werkelijk betekenen.

Çocuklar

Iemand die de leer van de Koran aanneemt en de soenna (levenswijze) van de boodschapper van Allah, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, als levensprincipe heeft, zal zeker een geheel ander soort leven leiden dan iemand met de eerder genoemde instelling. Zo iemand zal niet vergeten dat hij ondergeschikt is aan het lot dat Allah voor hem heeft bepaald en zal zijn leven leiden met een vertrouwen in en overgave aan Hem. Op deze manier weet hij dat hij zich geen zorgen hoeft te maken, verdrietig, angstig, bezorgd, pessimistisch of depressief hoeft te zijn; of overvallen hoeft te worden door paniek wanneer zich moeilijkheden voordoen. Hij zal alles aanvaarden op de manier zoals Allah adviseert en goedkeurt. Ieder woord uit zijn mond, iedere beslissing en daad laat zien dat hij leeft volgens de soenna, die de praktische belichaming is van de leer van de Koran. Of hij nu aan het wandelen is of aan het praten, televisie kijkt of naar muziek luistert, hij is zich ervan bewust dat hij de verantwoordelijkheid draagt om te leven op de manier die Allah tevredenstelt. Hij zorgt zeer nauwkeurig voor de dingen die hem zijn toevertrouwd en vraagt zich tegelijkertijd af of hij hierdoor Allah’s gunsten krijgt. Hij gedraagt zich nooit op een manier die niet gepast is volgens de leer van de Koran of die strijdig is met de soenna.

Het leven volgens de waarden van de Islam is mogelijk door de geboden en de adviezen van de Koran op ieder aspect van het leven toe te passen.

Dit en het toepassen van de soenna is de enige manier voor de mens om de beste resultaten te verkrijgen en om gelukkig te zijn in dit leven en het volgende. Onze Heer zegt ons in de Koran dat iemand het beste leven kan bereiken door goede dingen te doen.

Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar, aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste wat zij plachten te doen. (an-Nahl 16:97)

Met Allah’s wil, zal leven volgens de leer van de Koran en de soenna, mensen in staat stellen hun blik te verruimen; om goed en slecht van elkaar te onderscheiden en om dingen goed te overdenken Deze karaktereigenschappen zorgen ervoor dat degene die ze bezit, zijn hele leven zal leiden met de rust die uit deze voordelen voortkomt. Iemand die zijn leven leidt in overgave aan Allah en volgens de leer van de Koran, zal volledig anders zijn dan andere mensen in zijn gedrag, in hoe hij zit en loopt, hoe hij over dingen denkt, hoe hij dingen verklaart en interpreteert en in de oplossingen die hij vindt voor problemen die hij tegenkomt.

Dit boek onderzoekt de dingen die iemand doet en de gebeurtenissen die men tegenkomt in het dagelijkse leven, vanuit het gezichtspunt van een moslim die volgens de leer van de Koran leeft. Het zal laten zien hoe een moslim zou moeten reageren op de verschillende dagelijkse omstandigheden en in situaties waarmee hij geconfronteerd wordt.

Het doel van het boek is tweevoudig; een idee geven van het goede leven dat men zou kunnen leiden dankzij de leer van de Koran, en het uitnodigen van alle mensene tot een beter leven dat door deze leer aangereikt wordt. Het is zeker dat alleen de leer van de Koran het voor iemand mogelijk maakt om ieder moment van het leven op een paradijselijke manier door te brengen; in een vredige omgeving, ver weg van stress, zorgen en moeilijkheden van deze wereld.

In order to create, Allah has no need to design

It's important that the word "design" be properly understood. That Allah has created a flawless design does not mean that He first made a plan and then followed it. Allah, the Lord of the Earth and the heavens, needs no "designs" in order to create. Allah is exalted above all such deficiencies. His planning and creation take place at the same instant.

Whenever Allah wills a thing to come about, it is enough for Him just to say, "Be!" As we are told in the verses of the Qur'an:

His command when He desires a thing is just to say to it, "Be!" and it is. (Surah Yasin, 82)

[Allah is] the Originator of the heavens and Earth. When He decides on something, He just says to it, "Be!" and it is. (Surat al-Baqara , 117)

1 / total 5
U kunt Harun Yahya's boek 24 Uur Uit Het Leven Van Een Moslim Volgens De Leer Van De Koran online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top