Het Geheim Achter Onze Beproevingen

< <
1 / total: 7

Introductie

Er moet iets zijn in uw leven waaraan je veel tijd en energie hebt besteed. Denk aan toen jij op school was, een tijd van frequente examens die worden genomen om je voor te bereiden op de jou gekozen universiteit of hogeschool. De meeste jonge mensen beschouwen dergelijke examens als de bepaling van hun leven, omdat deze examens de vorm van hun toekomst zullen bepalen. Zij hebben jarenlang deze gebeurtenis voorbereid, geven hun slaap en speciale activiteiten, vakanties en ander vermaak op. Totaal geconcentreerd op het ingaan van hun gekozen universiteit of hogeschool, blijven zij geduldig en vastbesloten om hun doel te bereiken. 

Overweeg de situatie van die mensen van wie het belangrijkste doel het bezitten van een mooi huis is. Om zich hun droomhuis te veroorloven, moeten zij eerst de financiële capaciteit hebben om het te kunnen kopen. Daarom zullen zij dag en nacht werken om een goede baan te krijgen en dan henzelf ontwikkelen tot hogere posities en grotere salarissen. Na jaren van zelfopoffering, zullen zij hun droomhuis kunnen kopen of bouwen. 

Zoals deze voorbeelden aantonen, moeten de mensen vaak met grote vastbeslotenheid werken om jarenlang de hindernissen of drempels te overwinnen die zich tussen hen en hun doel bevinden waaraan zij zoveel waarde hechten. Voorts als de mensen financiële macht nastreven, sociale eerbied, reputatie of een bepaalde carrière, dan zullen zij ernstige inspanningen in aanwezigheid van diverse tegenslagen moeten uitoefenen. En zoals zij zeggen: “Geef jezelf aan iets of iemand”.

Maar hier moeten wij een belangrijk punt overwegen. De bovengenoemde voorbeelden gaan over tijdelijke genoegens of verlangens in dit wereldse leven, welk met de dood van de persoon zal verdwijnen of plotseling kan verliezen wegens één of ander onverwacht ongeluk. Bijvoorbeeld een jonge persoon die hard werkt en studeert om de examens te kunnen maken, kan in een ongeval worden gedood alvorens dat examen te nemen. Of de inspanning en de energie van een persoon die wordt besteed in de zoektocht van het kopen van een huis, kunnen rampspoedig in een moment door brand ongedaan worden gemaakt. 

Alle genoegens of verlangens die in dit wereldse leven worden gezocht, het maakt niet uit hoe hard wij daaraan hebben gewerkt, zijn voorbijgaand. Maar er is ook een echt leven van eindeloze genoegens, die nooit zal worden verloren of verbruikt, waarvan de mensen voor eeuwigheid zullen genieten: het leven na de dood, waarvoor de gelovigen in dit leven hard werken om het te kunnen bereiken. Zij vinden dit doel veel belangrijker dan iets anders en houden het altijd vóór hun ogen. 

Dus dit wereldse leven is een “testende grond” die de mensen moeten doormaken om te bepalen welk type eeuwige leven zij in het hiernamaals zullen ervaren, terwijl in deze wereld de mensen “een examen” nemen om het verdere leven in te gaan. In elk geval, is het correcte antwoord het welbehagen van God na te streven. In werkelijkheid, is het leven niet meer dan een tijdelijke test die door God voor elke persoon wordt gecreëerd. Tijdens deze periode, zijn de mensen verantwoordelijk om onze God te kennen, Zijn bevelen uit te voeren en naar Zijn genoegen te streven. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het tonen van gunst, geduld en moraliteit in aanwezigheid van alles die in deze wereld gebeurt. Het grote geheim binnen deze test is alleen bekend voor de gelovigen: om tevreden te zijn in het weten dat alles een test van God is en elk mogelijke gebeurtenis met blijheid en enthousiasme te ontmoeten. 

Zoals duidelijk in de koran staat:

“Hebben Wij hem dan niet de twee hoofdwegen getoond? Maar hij besteeg de heuvel niet. En wat weet gij (er van) wat de heuvel is? Een slaaf bevrijden. Of, op de dag van honger iemand te voeden. Of een wees die u verwant is. Of een arme die in het stof rolt. Bovendien behoort hij (die dit doet) tot hen, die geloven en elkaar aansporen tot geduld en die elkaar aansporen tot barmhartigheid. Dezen zullen aan de rechter hand zijn. Maar zij, die niet in Onze tekenen geloven zullen aan de linker hand zijn. Een gesloten Vuur zal hen omringen.” (Al-balad, 10-20)

“O mijn volk, dit wereldse leven is slechts een (vergankelijke) genieting. En voorwaar, het hiernamaals is de eeuwige verblijfplaats.” (Ghafir, 39)

 

1 / total 7
U kunt Harun Yahya's boek Het Geheim Achter Onze Beproevingen online lezen, deel het op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, download het op uw computer, gebruik het voor uw huiswerk en scripties, en publiceer, kopiëer of reproduceer het op uw eigen websites of blogs zonder een auteursrechtvergoeding te betalen, zolang u deze site erkent als referentie.
About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top