VARKENSGRIEP IS ÉÉN VAN DE REDENEN WAAROM ALLAH HET ETEN VAN VARKENSVLEES ONWETTIG HEEFT GEMAAKT

Varkensvlees is één van voedselproducten dat Allah in de Qur'an heeft verboden. Een ware Moslim zal vastberadenheid tonen door trouw te blijven aan de geboden en verboden van Allah, ook als hij geen kennis draagt van de wijsheid erachter. Maar als Allah het wil, kan Hij ons ook de wijsheid openbaren over wat Hij heeft verboden. De recente snelle stijging van gevallen van varkensgriep, een dodelijke ziekte, is één van de redenen waarom het eten van varkensvlees onwettig is.

Varkensgriep is een ziekte die door het virus „H1N1“ wordt veroorzaakt en kan door de lucht van mens op mens worden overgebracht. Net als het griepvirus bij mensen, verandert het varkensgriepvirus in varkens voortdurend. De luchtwegen van varkens bevatten receptoren die gevoelig zijn voor virussen zoals de varkens-, mensen- en vogelgriep. Hierdoor verhogen varkens de mogelijkheid van het opduiken van nieuwe virussen, in het geval deze gelijktijdig worden overgebracht. Het A/H1N1 virus, een combinatie van mensen-, varkens- en vogelgriepvirussen, komt alleen voor in de receptoren die zich bevinden in de luchtwegen van varkens; met andere woorden, de varkens dienen als gastheren voor virussen die zich verbinden. Omdat de mensen geen natuurlijke immuniteit tegen het virus hebben en aangezien het zeer snel verspreidt, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie ervoor gewaarschuwd dat de ziekte op het punt staat zich onbedwingbaar als een epidemie uit te spreiden.

Één van de angstaanjagendste aspecten van de ziekte is dat het net als de „Spaanse Griep “ is die meer dan 50 miljoen sterfgevallen tussen September 1918 en Juni 1920 veroorzaakte. Het is het virus AH1N1 dat de ziekte in beide gevallen veroorzaakt. De Spaanse griep werd ook eerst overgebracht van varkens aan mensen in Amerika, van waar het over de wereld uitspreidde, en één van de ergste epidemieën in de geschiedenis werd. Vandaar dat in het geval de varkensgriep niet onder controle kan worden gebracht, er een gevaar is dat het over de hele wereld uit zal spreiden.

Een Hadith geeft aan dat de Varkens in het Einde der Tijden zullen worden vernietigd

Veertien honderd jaar geleden, gaf onze Profeet (vzzmh) aan dat de varkens in het Einde der Tijden zullen worden vernietigd:

De Messias (vzmh) zal als een rechtvaardige rechter komen… hij zal het varken afmaken en zal goederen en bezit verdelen, maar wegens hun overvloed zal niemand hen aannemen.
(Fi Alamat al-Mahdi al-Muntadhar, p. 31)

Deze hadith duidt erop dat er een massaslachting van varkens in de tijd van de Messias (vzmh) plaats zal moeten vinden. Er zouden inderdaad landen kunnen zijn die hun toevlucht zullen nemen tot de massa slachting van varkens om de verspreiding van varkensgriep te verhinderen als het een epidemie wordt die de gehele wereld bedreigt. Egypte is in feite reeds begonnen varkens te vernietigen om zich tegen de ziekte te beschermen. De Hadith van onze Profeet (vzzmh) verklaart dat het noodzakelijk zal zijn om varkens, de bron van varkensgriep, uit te roeien.,Net zoals autoriteiten die de moerassen die de broedplaatsen van muggen vormen, opdrogen die ook constant ziekte verspreiden.

Zoals reeds is vastgesteld spelen de ademhalingspassages van varkens de belangrijkste rol in de totstandkoming van deze gevaarlijke ziekte. Dat is slechts één van de redenen achter het verbod op de consumptie van varkensvlees door Allah.Er zijn veel andere voorbeelden van wijsheid achter het waarom Allah de consumptie van varkensvlees onwettig heeft gemaakt. Hier volgen een aantal voorbeelden:

Het varkensvlees heeft een hoog gehalte aan zwavel

Aangezien het varkensvlees een hoog gehalte aan zwavel bevat, wordt een grote hoeveelheid zwavel geabsorbeerd door het lichaam wanneer het wordt gegeten. De overmatige hoeveelheden kunnen tot diverse ziekten, zoals gewrichtsontstekingen leiden en wanneer het zich ophoopt in kraakbeen, spier en zenuwen, tot verkalking en hernia. In het geval van regelmatige varkensvleesconsumptie, vervangt het zachte verbindingsweefsel van het varken het harde kraakbeen in het lichaam. Als resultaat, kan het kraakbeen het gewicht van het lichaam niet meer dragen, dat op zijn beurt tot gewrichtsdeficiënties leidt.

 
 

 

Het varkensvlees bevat overmatige hoeveelheden groeihormoon

De bovenmatige hoeveelheden van groeihormoon dat door varkensvlees wordt opgenomen leidt tot huidzwellingen en misvormingen. Het kan tot plotselinge en extreme vetophoping leiden. De mensen die over het algemeen varkensvlees eten hebben een hoger risico op zwaarlijvigheid. Het kan tot de abnormale groei van de botten van de neus, de kaak, de hand en voeten leiden. Het gevaarlijkste aspect van overmatige hoeveelheden groeihormoon is dat het de weg baant voor kanker.

 
 

 

Het eten van varkensvlees leidt tot huidziekten

Substanties bekend als „histamine“ en „imtidazole“ in varkensvlees veroorzaken erge jeuk. Zij bereiden ook de weg voor besmettelijke huidziekten zoals eczeem, huidontsteking en neurodermatitis. Deze substanties verhogen ook het risico op steenpuisten, blindedarmontsteking, de ziekten van de galblaas en slagaderlijke besmettingen. De artsen adviseren hartpatiënten daarom het eten van varkensvlees te vermijden.

 
 

 

Het eten van varkensvlees verspreidt haarworm

De haarwormen die door varkensvlees worden opgenomen komen in de bloedstroom door de maag en de darmen en verspreiden zich in het lichaam. De haarwormen nestelen zich in het bijzonder in spierweefsel in de kaak, tong, hals, keel en borststreek. Zij leiden tot verlamming van de kauwspieren, de spraak- en slikspieren. Zij veroorzaken ook aderverstopping, meningitis en herseneninfecties. De ernstige gevallen kunnen zelfs tot de dood leiden. Het gevaarlijkste aspect van de ziekte is dat er geen remedie voor is. Uitbarstingen van de haarworm zijn van tijd tot tijd waargenomen in Zweden, Groot-Brittannië en Polen, ondanks strenge veterinaire controles.

Het varkensvlees is zeer vethoudend en bevat giftige substanties

Het varkensvlees is zeer vethoudend. Wanneer het tot zich wordt genomen, gaat het vet de bloedstroom in en leidt tot het verharden van de slagaders, verhoogde bloeddruk en hartinfarct. Verder bevat het varkensvlees een giftige stof genoemd „Sutoxin.“ De lymfeklieren moeten extra hard werken om deze toxines uit het lichaam te verdrijven. Dit manifesteert zich door zwelling van de lymfeklieren, vooral bij kinderen. Als de ziekte zich verder ontwikkelt, zwellen alle lymfeklieren op, de lichaamstemperatuur verhoogt en men voelt pijn.

Dit zijn enkel een paar aspecten van de wijsheid achter het waarom Allah het eten van varkensvlees onwettig maakte. Allah laat ons ook de wijsheid van dit verbod zien door varkensgriep in Het Einde der Tijden te creëren. Het is voor een oprechte gelovige zijn hoofdverantwoordelijkheid zich aan de grenzen te houden die Allah heeft gesteld zelfs als hij niet weet waarom Allah iets heeft verboden,  Maar met de recente epidemie vertelt Allah de gelovigen over nog een ander element van die wijsheid.

 
 


2009-06-17 11:23:20

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top