ENKEL OPRECHTE MOSLIMS KUNNEN HET GEHEIM ACHTER ONZE BEPROEVINGEN INZIEN

Een van de grote geheimen die de gelovigen van de ongelovigen onderscheiden, komt tot uiting bij de moeilijkheden, ellende en ziekten die ze ondervinden tijdens hun aardse leven. Voorvallen die bij sommigen tot het dwalen leiden, zijn voor moslims zegeningen die hen dichter bij God brengen. Dit is het geheim achter onze beproevingen, waardoor het leven van gelovigen helemaal anders wordt dan het leven van ontkenners.

Ziekte, vooral zware ziekte, is een speciale beproeving, die de mens enkel zelf ervaart en waarvan hij de moeilijkheden enkel zelf lijdt. Toch komt, net zoals alles, ook de ziekte van God en de genezing komt uiteraard ook van God.

Geduld tonen bij een ziekte en vertrouwen leggen in God met de zekerheid dat de ziekte van Hem komt, is een eigenschap van ware, oprechte, zuivere moslims. Onze Almachtige Heer, verwijst naar de profeet Job als een voorbeeld:

En (gedenk) Job toen hij tot zijn Heer riep, zeggende: "Kwelling heeft mij terneer geworpen en Gij zijt de Genadigste der genadigen."

Wij verhoorden daarom zijn gebed en bevrijdden hem van moeilijkheden en gaven hem de zijnen en het gelijke er van daarnevens, als een bewijs Onzer barmhartigheid en als een herinnering voor de vromen. (Sura al-Anbiya’, 83-84)

Een moslim weet dat, net zoals de zegeningen van God komen, ook de moeilijkheden en ellende als een speciale beproeving van God komen. Dankzij zijn liefde en geloof in Onze Heer, beseft hij dat het zijn verantwoordelijkheid is een mooi geduld te tonen. Hij is zich ervan bewust dat dit een aanwijzing is voor zijn liefde en vriendschap voor God. Hij weet dat alle moeilijkheden tot een einde zullen komen met één bevel van God, dat het bestaan van ellende een gevolg is van het geheim achter onze beproevingen en dat ze daarom als zegeningen dienen beschouwd te worden. Het geduld en het vertrouwen dat gelovigen met deze openheid van bewustzijn vertonen bij het treffen van moeilijkheden, is niet iets dat bereikt kan worden door onoprechte mensen.

Voor een groot deel van de mensen vormen de ziektes en ellende, (God is boven dat) een smoes voor wrok jegens en zelfs tot ontkenning van God. Zelfs sommige mensen die zich als moslims omschrijven, beschouwen rampen als neergezonden door God en nemen daardoor afstand van het geloof in God en van hun verantwoordelijkheden als gelovigen.

Ware moslims beschouwen deze situaties als beproevingen en zegeningen en verwachten het paradijs voor hun geduld, terwijl mensen die het omgekeerde denken, dit over het algemeen beschouwen als aanleidingen voor ontkenning en afdwaling. Er is geen twijfel dat dit laatste een gebrekkig en corrupt perspectief is, dat zal leiden tot ernstige verliezen in deze wereld en in het hiernamaals.

De profeet Yusuf koos ervoor de verlangens van de vrouw van de gouverneur te verwerpen en de gevangenisstraf te ondergaan, terwijl hij volkomen onschuldig was. En hij bleef daar, ten onrechte, vele jaren.  Het weigeren van wereldse belangen en het verkiezen van een jarenlange gevangenisstraf lijkt onmogelijk voor mensen die God niet vrezen zoals het hoort en die het geheim achter onze beproevingen niet doorhebben. Maar de profeet Yusuf was, als een gevolg van zijn liefde en grote vrees voor God, zich ervan bewust dat deze situatie speciaal als een beproeving geschapen is. Hij besefte dat het een speciale betekenis en wijsheid bevat dat Onze Heer, die hem de mooiste zegeningen zal geven, op dat ogenblik zo een situatie heeft geschapen. Hij had vertrouwen dat hij in het hiernamaals oneindige zegeningen als beloning zal krijgen,  zijn sterke liefde voor God leidde hem op de meest correcte manier.

Om het geheim achter onze beproevingen in te zien, om op ziektes en moeilijkheden met dank en deugd te reageren en om in God te vertrouwen zoals het hoort, moeten mensen eerst God vrezen. Weten dat alles van God komt en dat God een oplossing zal leiden voor alle problemen, is uiteraard een van de paden die de mens leiden naar de grootste verlossing. Onze Almachtige Heer openbaart in Zijn verzen:

En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, levens en vruchten; maar verkondig blijde tijdingen aan de geduldigen, zij die, wanneer een rampspoed hen achterhaalt, zeggen: "Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren". (Surat al-Baqara, 155-156)

2010-02-21 12:32:37

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top