GOD HEEFT DE AARDE NIET GESCHAPEN ZODAT WE ZOUDEN STRIJDEN VOOR ONS LEVENSONDERHOUD OF ZODAT WE ZOUDEN WORSTELEN MET HET LEVEN

Uit Dhr. Adnan Oktars live interview
op Kahramanmaraş Aksu TV op 12 februari 2010

ADNAN OKTAR: Ik heb het gisteren verteld, mijn uitleg heeft de aandacht getrokken van vrienden. De internationale aandelenmarkten zijn nu in beweging, er zijn mensen die hun cheques niet kunnen terugkrijgen. We vragen het aan hen en ze antwoorden: we willen ons voedsel vinden om op te eten, daarvoor strijden we. De dag van vandaag is iedereen uit op zichzelf te redden, zeggen ze. Bijvoorbeeld de politiekers zijn uit op iets anders, iedereen is uit op iets. Maar bij de schepping heeft God de wereld absoluut niet met dit doel geschapen, dus hier is iets mis. Dus een groot deel van de mensen hebben het doel van de schepping van de wereld niet door.

Is het doel van God dat de mensen hun obligaties en cheques uitbetalen. Kan de wereld daarvoor geschapen zijn? Dus opdat de mens zijn cheques zou uitbetalen, opdat hij obligaties zou kopen, opdat hij handel zou drijven. Dus waarom zou God zoiets doelen? Zoiets is onmogelijk. Of het is ook niet geschapen omdat de mensen zouden worstelen met het leven, omdat de mensen voedsel zouden zoeken. De mensen zijn enkel geschapen om onderdanig te zijn aan God. Een groot deel van de mensen beseffen dit niet. Dus ze weten ook niet wat het doel is. Maar er is hier een wereld die op een bijzonder nauwgezette manier geschapen is. Tot op de vacuolen, tot op de bouw van het atoom, tot op de bouw van de cel, tot op de wenkbrauwen en de ogen met een perfect systeem voor beeldvorming, heeft God alles geschapen. Dit is dus tot stand gekomen met de schepping door God.

Er moet moeite gedaan worden opdat de mensen dit begrijpen, we moeten dit rechtzetten. Want wanneer de wereld geen doel meer heeft, vernietigt God de wereld. Dus Hij zal de wereld afbreken, want God heeft helemaal geen doel als dit. Dus kan de wereld er zijn voor een blinde strijd? De wereld is niet geschapen voor een blinde strijd, het is geschapen voor de beproeving. Het Mahdi gedachte en de komst van Hz. Messias (a.s); dit is de actualiteit.

Kijk, de juistheid van deze woorden wordt al aangetoond door de gebeurtenissen, maar een groot deel van de mensen doen alsof dit niet begrijpen.  Als deze mannen nu in het Hiernamaals voor God zullen komen, zal onze profeet (vzmh) zeggen: Had ik jullie de gebeurtenissen die na mij gingen plaatsvinden niet meegedeeld? Je had het meegedeeld, o Boodschapper van God, zullen ze zeggen. Waar, zal hij vragen. In de authentieke hadithboeken, in de boeken van de Ahli Sunnet geleerden hadden we dat gezien, we hadden dat gelezen, zullen ze zeggen, niet? Er is geen excuus, wat had ik vernoemd als de tekenen van de Eindtijd, zal hij zeggen. Dus wat hadden jullie gelezen, wat werd jullie verteld, zal hij zeggen. O, Boodschapper van God, u had gezegd dat de stroom van de Eufraat ging stoppen, zullen ze bijvoorbeeld zeggen, de onderbreking van de stroom van de Eufraat. Werd het onderbroken, zal onze profeet (vzmh) vragen voor God, of God zal het vragen.

God kan het aan onze profeet laten vragen als Hij het wilt, of Hij kan het Zelf vragen. Of Hij kan het laten vragen aan de Engelen, maar in het algemeen vraagt Eerbiedwaardige God het zelf. Ja, zullen ze zeggen, we hadden gezien dat de stroom van de Eufraat voor het eerst in de geschiedenis onderbroken werd. Waar dachten jullie toen aan? We hadden gedacht dat dit de teken is die door onze profeet (vzmh) meegedeeld werd, maar het kwam ons beter uit dat dit niet zo zou zijn, zullen ze misschien antwoorden. Dus ze zullen zeggen: mijn echo vond dat aangenamer. Had ik jullie de teken meegedeeld dat de Ka’aba bestormd ging worden, dat de bedevaart belet ging worden en dat er bloed ging vergoten worden bij de Ka’aba, zal Eerbiedwaardige God zeggen, antwoord, is dat gebeurd, zal God zeggen. Dat is gebeurd, zullen ze zeggen.

Werd Afganistan bezet, werd Azerbeidzjan bezet, was er een oorlog geweest tussen Iran en Irak, hadden jullie de Lulin staartster met twee staarten in de kranten gelezen en gezien, zal God zeggen. Dit had ik jullie laten weten, zal Hij zeggen, niet? Ik had het jullie laten weten door middel van mijn geleerden en hadith, verscheen de staartster met twee uiteinden, zal Hij vragen. Het verscheen, zullen ze zeggen. Om de hoeveel tijd kwam hij? om de 1000 jaar. Was het mogelijk dat hij nog eens zou komen? Er was geen tijd. Hij was gekomen. Hadden jullie de Halley komeet met het blote oog gezien, zal Eerbiedwaardige God vragen. Het was te zien met het blote oog. Ik heb het gezien, dus het was met het blote oog te zien. Halley ging doorheen de hemel. Dit hebben we ook gezien, zullen ze zeggen. Had ik dit jullie meegedeeld als een teken, zal Eerbiedwaardige God zeggen. Je had het meegedeeld. Dit is ook een teken, niet?

Ik had vermeld dat de gebouwen zullen stijgen, waren de gebouwen gestegen? De wolkenkrabbers gaan nu bijvoorbeeld door de wolken. Dit hebben we ook gezien, zullen ze zeggen. Is er tijdens de maand Ramadan met 15 dagen ertussen een maans- en een zonsverduistering gebeurd, zal Eerbiedwaardige God zeggen. Deze twee hebben elkaar opgevolgd in 15 dagen. Werd dit jullie meegedeeld? Het werd jullie meegedeeld. Dus als ik ze nu allemaal zou gaan opsommen, zou ik een groot aantal tekenen opsommen, ze zijn allemaal gebeurd.

Waar deed dit u dan aan denken, waarvan waren dit de tekenen, zal Hij zeggen. Ze zullen antwoorden: dit waren de tekenen van de komst van de Mahdi (a.s), de tekenen van de terugkeer van de Messiah (a.s). Heb jij dan aan God gevraagd achter de Mahdi (a.s)? Dus kijk, de wereld was zodanig in rep en roer, in bloed, er was honger, er was levensduurte en je beweerde dat je in een miserabele toestand leefde op aarde, nietwaar? Je zei: “Ik ben kapot, ik ben in een levensstrijd.” Of niet? Heb je de verlossing gezocht? Ik had je de Mahdi (a.s) vermeld als een verlossing, zal Eerbiedwaardige God zeggen. Kijk, ik weet dat je pijn had, zal God zeggen. Maar Ik had je ook de verlossing gestuurd en getoond. Had ik je de Mahdi (a.s) verkondigd, zal Hij zeggen. Je had het verkondigd. Had Ik je gezegd dat je verlost zal worden met de Mahdi (a.s)? Je had het gezegd. Had jij achter de Mahdi (a.s) gezocht? Neen. Had je eraan gedacht de Mahdi (a.s) te helpen voor zijn komst? Ook niet. Had je gewacht op de komst van de Messias (a.s), een profeet met volharding, was er liefde voor profeten in je geest? Voelde je een liefde voor hen? Want God zegt dat Hij hem na 2000 jaar zal terugsturen. Verlangde je naar deze schoonheid van God? Nee, zal hij zeggen.

Wat had je dan aanvaard, zal Hij zeggen. Als hij zou zeggen: Onze leerkracht heeft ons gezegd “er is nog 570 jaar, rust maar, je moet je niet bezighouden met deze zaken.” -“Deze zaken” is geen gepaste uitdrukking, God vergeve.- “Dus zet je neer in de moskee, slaap, of hou je bezig met je werk, trouw, hou je bezig met je familie en kinderen, met obligaties en cheques, doe aan handel, er is nog 570 jaar tijd, zei hij” en we hadden hem geloofd, zal God zeggen; ik had jullie met een hadith de leefduur van de aarde meegedeeld, ik had jullie een kalender meegedeeld van 7000 jaar. 7000 jaar. Mijn mojtahed, mijn mujaddid, Imam Hanbel had jullie een hadith overgedragen van de profeet (vzmh) dat hier 5600 jaar van voorbij was, of niet? Had ik jullie dit niet meegedeeld in 8 verschillende hadith, zal Hij zeggen.

U had het meegedeeld, O God, zullen ze zeggen. Of niet? Het universum had 7000 jaar te gaan. Is het niet vermeld dat daar 5600 jaar van voorbij waren? Het is vermeld. Wat Eerbiedwaardige God zal zeggen: Als je in staat was om zoveel berekeningen te doen over obligaties en cheques, was je dan niet in staat om 5600 af te trekken van 7000? Hij zal antwoorden: Natuurlijk kan ik deze berekening maken. Als hem gevraagd zal worden: hoeveel is de uitkomst? 1400. Wat zegt de hadith hierover? Wanneer zelfs 1 dag overblijft tot de Opstanding, zal God die dag verlengen voor de Mahdi (a.s). De Mahdi (a.s) is de reden dat de Opstanding onderbroken is.  God laat de Opstanding niet plaatsvinden voor zijn Mahdi (a.s), Hij verlegt het. Dit wordt vermeld in de hadith. Dus ondanks dat de voorwaarden voor de Opstanding voldaan zijn, ondanks dat de tijd gekomen is, verlegt God het. Dan blijft het uit voor tussen de jaren 1400 en 1500 van de islamitische kalender. Of niet?

Kijk, dit was een authentieke hadith van Suyuti. Had je deze hadith dan gezien? Ja. Waren dan de hadith die de Ahli Sunnet geleerden overleverden van de boodschapper van God (vzmh) geldig? Of is het woord van jullie bekende leerkracht geldig? Wat als hen gevraagd zal worden welk ze geloofden. Nee, want hij is geen profeet, of niet? Hij is ook geen absolute mojtahed. Je geloofde het woord van de absolute mojtahed niet. Je geloofde niet in de eerbare hadith die overgeleverd zijn door een geleerde als Suyuti. Je geloofde in het foute woord van een persoon die achteraf verscheen. Je geloofde bijvoorbeeld niet in het woord 5600, terwijl je de mogelijkheid had om van 7000, 5600 af te trekken om 1400 te bekomen en zo de datum te bepalen. Of niet? Zijn leerkracht zegt bijvoorbeeld dat hier geen berekening uit kan gedaan worden en hij gelooft dat. Hij zegt dat er nog 570 jaar is en ook dat gelooft hij. Als Eerbiedwaardige God zal vragen: had je je dit afgevraagd? Nee. Had je al deze hadith, al deze tekenen dan niet gezien? Jawel. Wat als Hij zal vragen: Hoe verklaarde je dit dan? Hij zal niet weten wat doen. Of niet?

2010-03-28 07:18:09

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top