ZE MAKEN DE MOSLIMS PASSIEF DOOR TE ZEGGEN DAT DE ISLAM ENKEL VIJF ZUILEN HEEFT. WERELDHEERSCHAPPIJ IS DE ZESDE ZUIL VAN DE ISLAM

Uit Dhr. Adnan Oktars live interview op Kanal 35 en Kanal Avrupa op 7 februari 2010

ADNAN OKTAR: Iedereen die in de weg van God strijd, wordt belasterd. Maar als iemand zonder leed thuis voor zijn televisie samen met zijn vrouw zijn dineert; als hij zijn rijst opeet en daarna zijn compote opdrinkt en als hij vervolgens met zijn pyjama en onderhemd op zijn zij gaat liggen, dan zal er inderdaad niet gebeuren met hem. Hij zal geen problemen krijgen. Hij wikkelt ook een tulband rond zijn hoofd, hij houdt dat aan tijdens het bidden, zulke mensen zullen nooit moeilijkheden krijgen. Hij krijgt pas problemen als hij opkomt tegen het ongeloof. Als hij opkomt tegen de darwinisten, de vrijmetselaars, de vermeende Ergenekon organisatie, de communisten, de atheïsten, de satanisten, alle atheïstische stromingen en denkwijzen, als hij hen intellectueel bestrijdt, dan zal het voor hem problemen regenen. Maar hij zegt: wij zijn een conservatief gezin broeder, we houden ons daar niet mee bezig. Pas daarmee op, zegt hij. Mijn kind, kom nooit samen met die mensen, zegt hij. Bijvoorbeeld als er mensen zijn die het wel doen, zegt hij: pas op, zij veroorzaken onrust, zie je dat niet? Trek het je niet aan van die vrijmetselaars, communisten en atheïsten. Bid en doe hoe je voor de rest bezig met je werk, zegt hij. Ga naar de moskee voor het ochtendgebed, kom dan terug thuis en dat is het, zegt hij. Als je oplet, zie je dat ze de laatste tijd zulke geestelijken op de voorgrond laten treden. Dit zijn dus de moskeemujahidien, de huismujahidien, dus ze raken niemand aan. Ze raken bijvoorbeeld de darwinisten niet aan, ze raken de materialisten niet aan, als ze het doen maken ze dan zichzelf belachelijk. Ze leveren een zogezegde strijd, maar het is vreselijk, ze lachen zich ermee te pletter. Dus als een typische, gekende clown, een prominente circusclown, iedereen die hij tegenkomt, zegt: ik vermaak mij met deze man, wat een clown. Maar als je het aan hem zelf vraagt, antwoordt hij: ik verspreid de islam zeer goed. Hij komt te voorschijn als een komiek en zegt dat hij de waarheid verspreidt. Hij vernedert zichzelf en hij laat toe dat ze de Islam en de Koran belasteren. Dit noemt hij dan de waarheid verspreiden en er zijn mensen die dit geloven. Er zijn kerels die dit woord van hem geloven en hem respecteren. Zij zeggen: hij doet bijzonder nuttige zaken. Ze geven bijvoorbeeld een cartoon magazine uit. Kijk, moslims geven een cartoon magazine uit en ze spotten zogezegd, God verhoede, met het gebed, met het Hiernamaals, met het Paradijs, met de Hel, met de Engelen. Het staat vol met spottende cartoons; ze lachen zich te pletter met hun vuile, gele tanden. Hij amuseert er zich mee. Naar mijn weten was dit een methode van de atheïsten; vele moslims zijn de atheïsten menigmaal aan het overtreffen. Als ze samenkomen spotten ze zogezegd met de Engelen, met Gabriël of met het Hiernamaals. Dit is als een trend verspreid onder de moslims. Ik sluit de goeden uit. Dit is een groot perversie en onbeschoftheid. Spotten met de ereligie en heiligheden is immoraliteit, onbescheidenheid en onbeschoftheid.

CİHAT GÜNDOĞDU: Estagfirullah, mijnheer, u weet het beter, insha’Allah, u heeft ook een boek over het onderwerp, dat Het Passief Zijn in de Religie noemt. Ik ken u bijna 20 jaar, dit is een onderwerp waar u vaak de nadruk op legt, dat ze de moslims van binnenuit in een passieve toestand trachten te brengen insha’Allah.

ADNAN OKTAR: Ja, in het boek Het Jodendom en de Vrijmetselarij legde ik dat in korte passages uit. Sommige moslims hebben een minderwaardigheidscomplex. Door aan snobisme te doen, trachten ze dit weg te werken. Dus door zich voor te doen als een snob, trachten ze van hun bekrompenheid af te raken. Hij gaat bij zijn vrienden, bijvoorbeeld bij zijn atheïstische vriend die met de religie en met heiligheden spot. Door aan snobisme te doen, probeert hij zich aan te passen aan hen. Zij verschieten van zijn snobisme en accepteren hem deels als een van hen en daar wordt hij gerust van, hij heeft dat graag. Maar ze begrijpen natuurlijk dat hij karakterloos is, dus ook de atheisten kunnen de karakterlozen onderscheiden. Want niemand zal respect tonen aan iemand zijn eigen zaak niet respecteert, of niet?

CİHAT GÜNDOĞDU: In een vers van de genadige Koran, soera Nisa 72, openbaart God het volgende, mijnheer. Ik zoek mijn toevlucht bij God van de vervloekte satan. “En onder u is hij, die achter blijft en als u een rampspoed overkomt, zegt hij: "Waarlijk, God is mij genadig geweest omdat ik niet bij hen tegenwoordig was.”” Insha’Allah.

ADNAN OKTAR: Dit is heel wijd verspreid, het was er bijvoorbeeld ook in de tijd van de Boodschapper van God (vzmh). Het was er in de tijd van Said Nursi. Said Nursi werd opgepakt samen met zijn leerlingen. Er werden bijvoorbeeld honderd mensen samen gearresteerd en in de gevangenis geplaatst. Anderen zeiden: God heeft ons beschermd. Die man is abnormaal, zeiden ze. Als we samen met hen zouden zijn, zouden we nu ook in de gevangenis zitten, zeiden ze. Dus ze waren van mening dat hij een grote fout was begaan. Bijvoorbeeld ook in de tijd van de Boodschapper van God (vzmh); God heeft ons beschermd, zeiden ze, wat als we ons zouden voegen bij de groep van de Boodschapper van God (vzmh)? Kijk, zeiden ze, een zekere persoon is een martelaar geworden, een zekere persoon is zijn arm verloren, zeiden ze. Wie weet wat ons zou overkomen, zeiden ze, God heeft ons beschermd, God heeft ons gezegend aan onze familie en kinderen.

PRESENTATRICE: Ze denken dat ze op het goede pad zijn.

ADNAN OKTAR: Uiteraard, hij denkt dat hij op het goede pad is. Hij denkt dat hij heel goede zaken doet. Maar hij zal gaan naar de diepte van de hel, hij heeft de status van een huichelaar. God openbaart hun toestand in een vers en zegt dat ze denken dat ze goede daden doen, terwijl ze dat ze het omgekeerde daarvan doen. “Hun onheil was niets anders dan ze zeiden: wij zijn niet van de heidenen,” zegt God in een vers en Hij zegt ook: “alles wat ze hebben gedaan en gemaakt, is verloren gegaan.” “Een deel”, ik zoek mijn toevlucht bij God van de vervloekte satan, “geven ze aan hun afgoden”, dus aan hun eigen belangen, hun verlangens en wensen“ en een deel houden ze achter voor God.” “Alles wat ze doen gaat naar hun afgoden”, zegt God. Ik neem niets aan van hen, zegt God. Ik accepteer niets wat zij bij aanbieden, zegt Hij. Het gaat allemaal naar hun afgoden, zegt Hij. Dit is het probleem; er is een klassieke opvatting over hoe een moslim moet zijn verspreid in vele islamitische landen. Als hij zijn gebeden verricht, als hij thuis zit en een gelukkig leven leidt met zijn gezin en kinderen en als hij ook eens op bedevaart is geweest, denkt hij dat hij naar de Hemel zal gaan. Zo iets vinden wij niet terug in de Koran. Als het er in staat, moeten ze het eens tonen aan mij. Kijk, God zegt het heel duidelijk. Hij spreekt alle moslims toe: “Dachten jullie dat jullie het Paradijs zullen betreden zonder dat jullie zullen doormaken wat de vorigen hebben doormaakt?” Wat de vorigen doormaakt hebben, wordt ook vermeld in de Koran. Als dit er niet is, zet ik jullie niet in het Paradijs, zegt God. Ze maken de moslims passief door te zeggen dat de islam enkel 5 zuilen heeft, dus ze zeggen dat het voldoende zal zijn als iemand zijn gebeden verricht, vast, aalmoezen geeft. Zo iets is het niet. De zesde zuil van de Islam is de wereldheerschappij en dat we hiervoor strijden, aan cihad doen, ons inspannen, strijden in de weg van God, dat we emr-i bi'l ma'ruf, dat we nehy-i anil munker, dat we de mensen het het slechte beletten en dat we de waarheid aan de mensen vertellen. God zegt: Als dit er niet is, vernietig ik landen, ik laat landen instorten. Kijk, dit zie je bij alle profeten en bij alle gebeurtenissen. “Moesten de rijken en correcten onder hen de mensen niet waarschuwen?” zegt God in een vers. Dit is een reden tot vernietiging. Als de Mahdi (a.s.) bijvoorbeeld niet gekomen zou zijn, zou de wereld normaal gezien afgebroken worden. Dankzij de Mahdi (a.s.) verlegt God de Dag van Opstanding. Een authentieke hadith zegt: “Zelfs als er 1 dag zijn tot de Dag van Opstanding, zal God die dag verlengen omdat de Mahdi (a.s.) zal komen.”. Er bestaan veel hadith hierover. Ja, vertel.

CİHAT GÜNDOĞDU: In een ander vers van de genadige Koran openbaart God het volgende. In de 19de vers van de soera at-Tauba; “Acht je het geven van dranken aan de bedevaartgangers en het bezoeken van de heilige Moskee gelijk aan de werken van hem die in God en de laatste Dag gelooft en voor de zaak van God strijdt? Zij zijn in de ogen van God niet gelijk. En God leidt het onrechtvaardige volk niet.”

2010-03-28 07:41:40

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top