MOSLIMS, CHRISTENEN OF JODEN DIE ONSCHULDIGE VROUWEN EN KINDEREN VERMOORDEN ZIJN TERRORISTEN. ALS EEN STAAT DIT DOET, IS DIE STAAT EEN TERRORIST

Uit Dhr. Adnan Oktars live interview op Kocaeli TV op 9 februari 2010
    
ADNAN OKTAR: Op sommige internetsites... Ik kijk niet zelf, maar degenen die kijken brengen het mij van “Mijnheer, ze zeggen dit, ze zeggen dat.” Het is interessant. Er zitten er tussen die ik belangrijk vind. Die ga ik vertellen.

Ze zeggen: “Adnan hodja heeft de Palestijnse jongeren terroristen genoemd.” Mijn broeder, als iemand onschuldige kinderen en vrouwen vermoordt, of hij nu een moslim, een christen of een jood is, hij mag zijn wat hij wilt; hij is een terrorist. Als iemand zomaar een jong meisje vermoordt, als hij een bom plaats tussen de mensen en hen vermoordt en verwondt zonder dat er een oorlog is, hoe noemt dat dan? Ze moeten daar eens op antwoorden. Dit heeft geen andere naam dan terrorist.

Maar ik heb al vermeld dat ik van harte wil dat al onze Palestijnse broeders die in de gevangenis zitten, vrijkomen, allemaal. Vooral de jonge meisjes en de kinderen... Maar als ze uit de gevangenis zullen komen, heb ik gezegd, moeten ze er “als engelen” uit komen. Ze moeten vrijkomen als voortreffelijke mensen die zich tegen bloedvergiet keren, die niet betrokken zijn bij terroristische incidenten, heb ik gezegd. Dit is het bevel van de Koran. Wat kan ik anders dan dit zeggen?

Als ze vrijkomen, moeten ze verder gaan met het volk te bombarderen. Ze moeten iedereen die ze te pakken krijgen ophangen en snijden. Ze moeten zelfmoordaanslagen plegen, ze moeten naar feesten gaan en daar de jonge meisjes, de gezinnen en de kinderen bombarderen... Moet ik dat zeggen, of wat moet ik zeggen? Natuurlijk zeg ik dit. Het tegendeel is haram, want de Mensen van het Boek leefden behoorlijk gerust in de tijd van Onze Profeet (vzmh). De Sahaba dachten er niet aan om hen te bombarderen. Ze hielden geen slachtpartijen. Ze hingen hen niet op. Ze leefden gerust en in vrede. Ook deze mensen hebben het recht om vredig te leven. Ik suggereer dat ze gerust en gelukkig moeten leven. Dit is het.

Als een staat dit doet, heb ik gezegd, kijk, welke staat dat ook doet, is ook een terrorist, heb ik gezegd. Dit is een levensbelangrijk onderwerp... Ik ben zowel tegen individuele terreur als tegen staatsterreur. Wat valt hier aan toe te voegen? Ik wil niet dat er bloed vergoten wordt. Het bloed van onschuldigen mag niet vergoten worden.

Hoe ontstaat een oorlog? Twee staten nemen een beslissing. Ze zeggen: “wij zullen oorlog voeren”, beide partijen nemen die beslissing en oorlog heeft regels volgens de Koran. Kinderen mogen niet aangeraakt worden, vrouwen mogen niet aangeraakt worden. De soldaten voeren oorlog. Ze strijden het uit en wie wint is de overwinnaar. De tegenpartij zijn dan de verliezers. De verliezers die in leven zijn, worden gevangenen genoemd. De andere partij stelt de vredesvoorwaarden vast en ze komen overeen. Dit is het.

Als iemand nadat er vrede gesloten is, doorgaat met de oorlog, noemt dit terreur. Als er vrede gesloten is, mag niet verder gegaan worden met oorlog. Dan zouden we kunnen zeggen: we hebben oorlog gevoerd met een zeker land en we hebben vrede gesloten. De oorlog is gedaan, maar bepaalde groepen zijn begonnen met mensen te vermoorden en te bombarderen. Dan kunnen zij ook ons beginnen bombarderen. De mannen die Israëlieten genoemd worden komen een bom leggen in de moskee, in het huis van de moslims en laten het ontploffen, als individuen. Dit is ook terreur.

Als een staat dit doet. Als hij dit ten onrechte doet, zonder dat er een oorlog is, is dit ook terreur. Ik ben tegen dit allemaal. Ik ben onder de schaduw van het Mahdi gedachte. Ik ben onder het heilig licht van het Mahdi gedachte. Wij sluiten ons aan bij het Mahdi gedachte. We sluiten ons aan bij de Koran. Daarom dulden we geen bloedvergiet. We dulden geen geweld. We willen deze kwesties oplossen met vrede, liefde, vriendschap en broederschap, insha’Allah. Dit zeg ik niet, de Boodschapper van God (vzmh) zegt dit; “De Mahdi (a.s.) zal geen bloed vergieten, hij zal geen slapende persoon wekken, niemands neus zal bloeden”, zegt hij. Dit is niet mijn persoonlijk gedacht. In de tijd van Hz. Mahdi (a.s.) is er geen terreur, geen bloed. Ik ben een leerling van Hz. Mehdi (a.s). Aangezien ik mij aansluit bij Hz. Mahdi (a.s.), pas ik de bevelen toe van de Mehdi (a.s.). Ik pas de bevelen van de Koran toe. Dit is het.

TARKAN YAVAŞ: Masha’Allah mijnheer, wij getuigen jarenlang. Zowel in uw werken als in uw gesprekken, nodigt u steeds uit tot vrede. U komt ook op voor de rechten van alle groepen. Zowel van joden, als van moslims, als van christenen en omdat zij u rechtvaardig vinden, vragen ze steeds aan u om bemiddelaar te zijn. Ze vragen om uw hulp voor de vrede.

ADNAN OKTAR: Bijvoorbeeld toen we die dag samenkwamen in het hotel, zeiden sommige mannen: “Israël doet aan terreur, houdt slachtpartijen, vergiet bloed.” Zij antwoordden: “jullie vergieten ook bloed.” De tegenpartij vergiet ook bloed. Ik heb dan de beide partijen doen zwijgen. Ik heb gezegd: mijn broeder, wie ook bloed vergiet, dat dulden we niet. Dus wie ook aan terreur doet, we aanvaarden het niet. Zowel als de staat het doet, als wanneer het gepleegd wordt door individuen. Ik aanvaard het niet, heb ik gezegd. De beide partijen hebben gezwegen. Dit is het. Dit is de methode hiervan. Als je de oorlog verklaart, gebeurt dit borst aan borst, als een echte man. Een verraderlijke oorlog kan niet. De soldaten voeren oorlog, dit noemt oorlog.

Nadat de oorlog gedaan is, komt er vrede. Dit wordt ook geopenbaard in de Koran. Wie doorgaat met de oorlog nadat er vrede gesloten is, wordt “terrorist” genoemd. Dit betekent dat hij aan terrorisme doet. Zoiets kan niet. Als je oorlog voert, doe je dat gezamenlijk. De beslissing wordt gezamenlijk genomen. Bijvoorbeeld Turkije had de oorlog verklaard aan Engeland in Çanakkale. We hadden gezamenlijk gevochten. Daar was geen individuele bende-oorlog. Er was een gezamenlijke oorlog. Daarom is het niet nodig dat deze nieuwe methoden ontwikkeld worden insha’Allah. Als je vrede hebt gesloten, ga je je hieraan houden. Als je vrede sluit en stiekem verdervecht, dan zal hij u ook komen bombarderen. Hij kan dan de vrouwen en de kinderen vermoorden. Hij kan dan ook zelfmoordterroristen sturen. Kan zoiets? Als beide partijen gaan vechten, is er oorlog, als er vrede is, moet er volledige vrede zijn. Maar nu is de tijd van oorlog voorbij. Er is niets om te vechten. Er is ook niets om uit te vechten. Het mededogen, de genade en de liefde van de Koran zullen voortaan heersen. Het Mahdi gedachte zal heersen, insha’Allah. De tijdperk van de oorlog, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. Die tijdperk is allang voorbij.

TARKAN YAVAŞ: Mijnheer, omdat u tot middel bent geworden dat het darwinisme en het materialisme op intellectueel vlak vernietigd zijn, insha’Allah, bent u tegelijkertijd ook tot middel geworden dat zowel in Turkije als in de hele wereld de conflicten en oorlogen vermijd worden.

ADNAN OKTAR: De redenen voor de oorlogen waren het darwinisme en het materialisme. Oorlogen waren het product van perverse ideologieën. Nadat die filosofieën verbrijzeld zijn, nadat het darwinisme verbrijzeld is, is er geen reden meer voor oorlog. Het heeft noch een logica meer, noch zin.

Dus het is rationeel om het volgende te denken. 2 Landen hebben een vredesverdrag getekend. Als ze zouden zeggen “We voeren oorlog’’, zou ik er niets tegen hebben. Dan zou ik zeggen dat ze in oorlog zijn. Maar de beide partijen zeggen: “We hebben vrede gesloten.” Maar als er mannen individueel, als hij de ene keer bloed vergiet en als de andere een andere keer bloed vergiet, dan noemt dit “terreur.” Het heeft geen zin om hier meer over te zeggen. Of niet? Insha’Allah.

2010-03-28 10:16:17

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top