EEN PERSOON DIE HET MAHDISME INZIET MET ZIJN GOEDE GEWETEN, ZAL NUTTELOZE BEZIGHEDEN OPGEVEN EN DEZE BEWEGING HELPEN

Uit het interview met Dhr. Adnan Oktars op 4 maart 2010 op

ADNAN OKTAR: Maar het luisteren naar de stem van het goede geweten is een religieuze plicht. Mensen begrijpen dit verkeerd. Ze denken dat er enkel religieuze plichten zijn zoals geen wijn drinken en niet gokken. Maar het is ook haram om niet naar de stem van het goede geweten te luisteren. Het is een plicht om naar de stem van het geweten te luisteren. Als een persoon bijvoorbeeld van mening is dat Mahdi (as) er is en dat de beweging van het Mahdisme er is, moet hij, omdat hij volgens de Koran moet handelen, die beweging volgen. Het is een plicht, want ze verkondigen de religie van God, ze verspreiden de islam. Ze verspreiden de Koran, ze spannen zich dag en nacht in. Er bestaat zo een groep. Wat doe jij? Jij ligt daar op je zij. Hij houdt zich bezig met het kopen van een diamantring om zijn verloofde blij te maken. Hij gaat zich gaan bezighouden met het inrichten van zijn huis. Hij vindt zijn meubels niet mooi. Hij beslist om ze nog eens te veranderen, niet? Hij bepaalt waar hij in de zomervakantie naartoe zal gaan. Hij houdt zich bezig met het denken wat hij allemaal kan doen om de toestand van zijn zomerverblijf te verbeteren. Dan ziet hij dat die beweging zich zeer sterk inspant om de islam en de Koran dienstig te zijn. Wat zou het geweten van een mens zeggen? Ik houd me bezig met nutteloze bezigheden. Ik ga mij aansluiten bij deze mensen die zich oprecht inspannen voor de goedkeuring door God, of ik zal hen helpen, of net zoals hen zijn. Hij moet dat normaal gezien beslissen met zijn goede geweten. Ik heb dit eerder ook al eens verteld, mensen denken dat er bepaalde plichten zijn en dat ze die kunnen doen. Maar het is een plicht om alle bevelen van het goede geweten te volgen en als iemand dat niet doet, is de straf de Hel. Als een mens heel zijn leven gestreden heeft tegen zijn goede geweten en als hij het omgekeerde heeft gedaan van wat zijn goede geweten beval, heeft hij een haram gepleegd en dit is de moraliteit van de Hel. Dit is de moraliteit van de mensen van de Hel. Een mens moet de bevelen van zijn goede geweten uitvoeren. Er roept bijvoorbeeld een klein katje, haar poot zit vastgeklemd. Een mens kan niet zeggen dat het hem niet kan schelen en dat dit niet in de Koran staat. Dan is dat haram, hij moet haar daar redden. Dat dier heeft pijn. Begrepen? Of er zegt bijvoorbeeld een man: ik ben bijna aan het sterven van de honger. Geef mij een half sneetje brood, zegt hij. Het is dan een plicht om hem brood te geven. Een mens kan niet zeggen dat het hem niet kan schelen. Of ze zeggen soms: ga naar een ander deur; dat mag je niet zeggen. Die man heeft je gezien, op dat moment ben jij verantwoordelijk. Want hij zegt dat hij zal sterven. Maar als hij het voor zijn comfort vraagt, is het anders. Begrepen? Kijk, dit voorbeeld heb ik al eens gegeven. Er is bijvoorbeeld een verkeersongeval gebeurd. Er ligt een man op de grond, er heeft een auto op hem gebotst. De man is dodelijk gewond. Het is dan een plicht voor iedereen die hem ziet, om hem te helpen. Het omgekeerde is haram, dat zal gewaardeerd worden als iets als een moord. De man sterft, als jij hem gaat redden, zal hij gered worden, niet? Hetzelfde is van toepassing op het Mahdisme. Het is niet nodig om het Mahdisme te verklaren. De mensen zullen dat al begrijpen in hun goede geweten. Bijvoorbeeld de leerlingen van de profeet Jezus Messias (as) zullen de profeet Messias (as) ook begrijpen in licht van hun geloof, met hun goede geweten. Ze zullen hem helpen uit de overtuiging van hun goede geweten. Ook de leerlingen van de Mahdi (as) zullen met hun goede geweten begrijpen dat hij de Mahdi (as) is. Dus omdat ze de stem van hun geweten volgen. Die 313 mensen hebben zich niet zomaar aangesloten bij de Mahdi (as). Ze hebben zich aangesloten bij de Mahdi (as) omdat ze wisten dat het luisteren naar de stem van het goede geweten een plicht is. De 1400 studenten van de profeet Jezus (as) zeiden ook niet willekeurig dat ze een zekere persoon zouden helpen. Ze luisteren naar de stem van hun goede geweten omdat het een plicht is en ze doen wat ze moeten doen. Het is zeer riskant om een student van de profeet Jezus (as) te zijn. Het is zeer moeilijk. Het is zeer zwaar. Dus zij zullen ook aan slapeloosheid lijden, veel pijn lijden, bedreigd worden, sommige zullen martelaren worden. Het is moeilijk om een student van de profeet Jezus (as) te zijn.

 
2010-04-24 13:06:03

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top