EEN VAN DE BELANGRIJKSTE PROBLEMEN IN DE WERELD IS HET GEBREK AAN LIEFDE.

(Uit het live interview met Dhr. Adnan Oktar op 7 april 2010 op Samsun Aks TV en TV Kayseri)
 
ADNAN OKTAR: Terwijl hij dat leven lijdt, levert hij een enorme strijd. Hij is terughoudend tegen de mensen, klaar om te vechten, te kwetsen en te schelden, zeer angstig, bezorgd,  en sceptisch. God openbaart in een vers; “God benadeelt de mensen niet, de mensen benadelen zichzelf.” Ze benadelen zichzelf enorm. Op vele plaatsen op aarde benadelen hele samenlevingen zichzelf, maar ons volk is in het algemeen bedachtzaam, ze zijn mooi van aard, maar ook in ons volk lijden vele mensen. Vele zijn gespannen, ze zijn niet gerust van binnen. Terwijl dat dit het voornaamste probleem is, tracht men andere kwesties naar voor te schuiven als voornaamste probleem. Het echte, voornaamste probleem op aarde is het gebrek aan liefde, is liefdeloosheid. Hierdoor lijden meer dan 90% van de mensen, 99 zal misschien wat teveel zijn, maar toch minstens 95%, een leven als in de Hel. Ze zijn steeds angstig. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom zo veel roken en drinken. Ook het gebruik van drugs is daaraan te wijten. Dit ligt ten grondslag van de psychosomatische ziekten, of hoe dat ze dat ook noemen, en alle andere ziekten. Kijk eens naar de mensen buiten. Hoeveel mensen kijken elkaar aan met liefde en met vertrouwen? Dit is een zeer grote abnormaliteit, een zeer groot gebrek. Hoe kan het dat dat niet wordt begrepen? Het is ook zeer vreemd dat dit niet wordt gezegd. Het is zeer duidelijk te zien, dit is een verborgen drama dat men lijdt. Dit moet meteen grondig opgelost worden, een mens moet honderden vrienden en maten hebben die hij vertrouwt, hij moet er duizenden hebben, hij moet ook vertrouwelingen hebben aan wie hij geheimen kan vertellen, hij moet zeer openlijk praten.
 
PRESENTATRICE 3: Meneer Adnan, we leven toch niet in zo’n tijdperk. 

PRESENTATRICE 1: Ja. Is het probleem dan het niet vertrouwd worden? Of het niet kunnen vertrouwen? 

ADNAN OKTAR: Allebei, het is wederzijds. Kijk, de persoon tegenover hem zegt: “hij moet mij vertrouwen.” En hij zegt dan: “dan moet hij mij ook vertrouwen” maar hij zegt: “ik kan hem niet vertrouwen”, “en ik kan hem ook niet vertrouwen”, zegt hij. Er is een blinde impasse. Men begrijpt dat er nood is aan iemand die deze impasse zal wegwerken. Want anders is de verdeling van beide partijen 50-50, ze willen allebei van elkaar houden en vrienden worden. Maar er is nood aan iemand die dat in goede banen zal leiden. Bijvoorbeeld in de tijd van Onze Profeet (vzmh) waren de moslims behoorlijk vijandig tegenover elkaar. Die eerst tijden, in de heidense periode voordat ze moslims werden. Ze waren vijanden met mes en bloed. In een vers staat er “God heeft jullie laten verzoenen.” “Als jullie de hele wereld zouden geven,” staat er, ik zoek mijn toevlucht bij God tegen de satan, “dan nog waren jullie onverzoenbaar en konden jullie geen broeders worden, maar God heeft jullie broeders van elkaar gemaakt.” Dat is een wonder maar het gebeurde met dat Onze Profeet (vzmh) alles in goede banen leidde. God heeft Onze Profeet (vzmh) geschapen als een reden, als een persoon die met zijn aanwezigheid de Koran laat uitvoeren. 

Vandaag bestaat de Koran bijvoorbeeld, maar de mensen kunnen geen vrienden worden. Hieruit wordt duidelijk dat er nood is aan de Mahdi (as). Het belang van de Mahdi (as) in de Eindtijd en het belang van de neerdaling van Jezus Messias (as) wordt hieruit duidelijk. De christenen hebben bijvoorbeeld de Bijbel kapot gemaakt, ze hebben hem veranderd, ze hebben zich gesplitst in groepen en bovendien zijn ze elkaars vijanden geworden. De protestanten en de katholieken, niet? Ze hebben eeuwenlang oorlog gevoerd. Ze hebben bloed vergoten. God heeft hen dat niet gezegd. God zegt:“Wij hebben hen de clerus niet bevolen, zij hebben de clerus zelf uitgevonden, maar ze hebben zich daar niet aan gehouden.” Ze houden zich ook niet aan dat, laten we zeggen verzonnen, geloof dat ze zelf uitgevonden hebben, dat volbrengen ze ook niet. 

Daarom zal in deze eeuw het einde van de wereld vastgelegd worden en deze eeuw zal inshaAllah de eeuw van de wereldheerschappij van de islam worden, inshaAllah. Dit zullen we zien, maar we zullen het natuurlijk zien naderen als een stof die lus per lus, traagjes wordt geweven. God laat dit ontwikkelen door arbeid en aandacht te laten geven. Het zal er niet opeens van zichzelf komen. Men moet handelen volgens de redenen en dat zien we op dit moment. Dus God heeft ons het internet geschonken, Hij heeft alle moslims het internet geschonken. Daar kunnen mensen de waarheid, het juiste, en het mooie zeer gemakkelijk bereiken. Ze kunnen vrienden worden van elkaar. Vroeger zou men bijvoorbeeld kunnen zeggen “ik heb geen auto, ik heb geen paard, ik kan mijn vriend niet contacteren, ik kan niet praten met hem”, maar nu heeft het internet geen nood gelaten aan een auto of een paard. Of niet? Als hij op een knop drukt, kan hij gemakkelijk naar het huis van zijn buur gaan, hij kan rustig kennismaken, vrienden worden, hij kan alles vertellen met woorden en zelfs met beeld als hij het wilt. Dus er is geen smoes overgebleven, maar men moet uiterst goede intenties hebben en oprecht zijn. Men moet de geest zuiveren van de effecten van de echo en de satan. Zij die onder de invloed van de satan zijn, denken dat ze sluw en zeer slim zijn. Ze zien bijvoorbeeld het haatdragend en sceptisch leven als een gevolg van het verstand. Maar wie haatdragend en sceptisch leeft, verplettert zichzelf. Zulke mensen hebben ten eerste geen licht in hun gezicht, dus ze zijn niet meer menselijk. Hun haar valt dan natuurlijk uit, hun mond en tong drogen uit, ze verkeren in een verschrikkelijke toestand, ze leven in verschrikking en niet in geluk, vreugde en vriendschap. Hun leven bestaat uit haat, woede, twijfels, het smeden van plannen en steeds gespannen afwachten. Dat laat een mens versleten en brengt hem in een zeer slechte toestand. 

Maar contemplatie, liefde voor God, goede moraliteit, het positief interpreteren en het oprecht zijn, voeden de geest en het lichaam. Ze geven de mens zowel op aarde als in het Hiernamaals geluk. Dat is ook wat de Koran van ons vraagt. De mensen kunnen de Koran op twee verschillende manieren interpreteren. De eerste interpretatie is: “als je volgens de Koran leeft, zal alles begrensd worden. Je zult opgesloten leven in een kamer, je geluk zal verdwijnen, er is bloedvergiet, er is het ruzie maken met het leven en asociaal zijn.” Maar de Koran geeft ons een geestestoestand die meer dan feestelijk is. Hij geeft zowel vrijheid, als geluk, als vreugde, als contemplatie, als de vreugde van de goede moraliteit. En hij brengt de hele samenleving in evenwicht, alle mensen vertrouwen elkaar, de twijfels en wederzijdse ontrouw verdwijnen. Dit zal allemaal komen wanneer de moraliteit van de Koran door iedereen beleefd zal worden. Dus de mensen zullen in vreugde zijn.
2010-05-12 00:28:44

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top