HET GEHEIM ACHTER MATERIE IS NIET WAHDATUL WUJOOD

Het onderwerp van het geheim achter materie krijgt van sommigen kritiek. Omdat ze de essentie ervan verkeerd begrijpen, beweren ze dat het identiek is aan de leer van wahdatul wujood.

Laten we eerst en vooral vermelden dat Dhr. Adnan Oktar zich strikt houdt aan het soennisme en het standpunt van wahdatul wujood niet verdedigt. Men mag ook niet vergeten dat vooraanstaande islamgeleerden, zoals Muhyiddin Ibn ‘Arabi, wahdatul wujood aanhingen.

Het is waar dat een groot aantal islamitische geleerden in het verleden nadachten en vertelden over sommige van de in deze boeken aangehaalde onderwerpen. Maar wat in deze boeken verteld wordt, is niet identiek aan de leer van wahdatul wujood.

Sommige verdedigers van wahdatul wujood werden meegesleept door foute ideeën en maakten een aantal beweringen die strijdig zijn met de Koran en het soennitisch geloof; ze meenden bijvoorbeeld dat wat Allah geschapen heeft, niet bestaat. Wanneer het onderwerp van het geheim achter materie verteld wordt, is er geen sprake van een dergelijke bewering. Dit onderwerp verklaart dat Allah alle dingen heeft geschapen, dat Allah de ware aard ziet van wat Hij geschapen heeft en dat mensen de beelden van deze dingen kunnen zien in hun hersenen.

Alle entiteiten die we zien, de bergen, de vlaktes, de bloemen, de mensen, de zeeën, kortom: alles wat we zien en alle dingen waarvan Allah in de Koran openbaart dat ze bestaan en dat Hij hen uit het niets geschapen heeft, zijn geschapen en zijn er. Maar mensen kunnen de ware aard van deze entiteiten niet zien, voelen of horen aan de hand van hun zintuigen. Wat ze zien en voelen, zijn de kopieën ervan in de hersenen. Dit is een wetenschappelijk feit dat onderwezen wordt in alle scholen en vooral in medische faculteiten. Iemand die nu deze tekst leest, kan bijvoorbeeld niet de ware aard van deze tekst zien of aanraken. Licht geëmitteerd door de ware aard van deze tekst wordt door sommige cellen van het menselijk oog omgezet in een elektrisch signaal. Dit elektrisch signaal gaat de visuele cortex prikkelen in de achterhoofdkwab. Zo wordt in de achterkant van de menselijke hersenen een beeld van deze tekst gevormd. Dus u bent op dit moment geen tekst aan het lezen die voor uw ogen staat. Deze tekst wordt gevormd in de gezichtsschors in de achterkant van uw hersenen. De tekst die u aan het lezen bent, is "de kopie van de tekst" vanachter in uw hersenen. De oorspronkelijke tekst wordt gezien door Allah.

Dat materie een illusie is die gevormd wordt in onze hersenen wil tenslotte niet zeggen dat ze “niet bestaat”. Maar het geeft ons een idee over de ware aard van de materie waar de mens mee te maken heeft: geen enkele mens komt in contact met de ware aard van materie.

Dit feit wordt in ons boek Idealisme, de filosofie van Matrix en de ware aard van materie als volgt verteld:

MATERIE IS ER IN DE BUITENWERELD, MAAR WE KUNNEN DE WARE AARD VAN MATERIE NIET BEREIKEN!

Dat materie een illusie is, betekent niet dat ze niet bestaat. Integendeel, er bestaat een materiële wereld, ongeacht of we ze zien of niet. Maar we zien deze wereld als een kopie in onze hersenen, met andere woorden: als de interpretatie van onze zintuigen. Daarom is materie voor ons een illusie.

Bovendien bestaan er ook buiten ons personen die het bestaan van materie ervaren. De engelen van Allah, de waardige schrijvers die Hij aangesteld heeft, zijn ook getuige van deze wereld:

Wanneer de twee (engelen) die te boek stellen, schrijven, zit de een aan de rechter-, de andere aan de linkerzijde. Hij uit geen woord of er is een bewaker bij hem, die altijd klaar staat. (Soera Qaaf, 17-18)

Allerbelangrijkst is dat Allah alles ziet. Allah heeft deze wereld met al haar details geschapen en ziet haar steeds. In Koranverzen wordt geopenbaard:

... Vrees Allah en weet dat Allah ziet wat je doet. (Soera el-Baqarah, 233)

Zeg: "Voldoende is Allah als getuige tussen u en mij; voorwaar Hij weet en ziet alles betreffende Zijn dienaren." (Soera al-Israa, 96)

Men mag bovendien niet vergeten dat Allah alle gebeurtenissen bewaard houdt in het boek "Lawh Mahfuz". Ook als we iets niet zien, staat alles in de Lawh Mahfuz. Dat alles in "het Boek der Boeken" staat dat de naam Lawh Mahfuz heeft, wordt als volgt geopenbaard:

En voorwaar, dit is in het Boek der Boeken bij Ons, verheven, vol van wijsheid. (Soera az-Zochrof, 4)

... bij Ons is een Boek dat alles bewaart. (Soera Qaaf, 4)

En er is niets in de hemelen of op aarde verborgen, of het staat in een duidelijk boek opgeschreven. (Soera an-Naml, 75 )


 


2010-07-02 10:30:37

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top