DEGENEN DIE DENKEN: IK BEN NOG JONG, IK GA LEVEN ZOALS IK WIL EN WANNEER IK OUDER WORDT, ZAL IK DE RELIGIE BEGINNEN TE BELEVEN, KUNNEN -ALLAH IS VERHEVEN- ALLAH NIET BEDRIEGEN.

Uit het interview met Adnan Oktar op 20 april 2010 op Güneydoğu Olay TV


ADNAN OKTAR: Allah laat de voorwendsels van de mensen wegvallen. Allah stuurt mensen, laat hen spreken, gebruikt hun mond en stem; Allah schept dat allemaal Zelf. Allah legt aan de mensen deze onderwerpen uit. Hij vertelt dit steeds. Zodat hun voorwendsels verdwijnen. Nu vertel ik dat bijvoorbeeld ook, zodat ze geen uitvluchten meer zullen vinden. Allah spreekt bijvoorbeeld ook steeds vanuit de televisies. Zo hebben ze geen excuus meer. In alle huizen ligt een Koran. Ook in dat opzicht hebben ze geen smoes meer. Want ze lezen alle boeken en kranten. Ze lezen de krant volledig uit, tot in de advertenties. Maar de Koran willen ze zelfs niet openslaan. Daar zal uiteraard rekenschap voor afgelegd worden. Ze gedragen zich geslepen volgens henzelf en zeggen; “Nu ben ik jong. Ik zal eerst eens leven zoals ik wil. Als ik dan 60-70 jaar oud zal zijn, dicht bij mijn dood, zal ik al gedaan hebben wat ik niet laten kon en ik zal dan ineens berouw tonen. Ik zal mij dan snel bekeren tot de islam. Dus ik zal de islam beginnen te beleven. Allah zal dat geloven. Hij is van mening dat het -Allah is verheven-  zeer gemakkelijk is om Allah te bedriegen. Ze zien Allah als -Allah is verheven- een oude man. Ze denken dat alles zal goed komen wanneer ze eens zullen huilen, eens berouw zullen tonen. Maar Allah zegt tegen de Profeet (saas): “ook al vergeef jij hen en vraag je 70 keer om hun vergeving, Allah zal hen niet vergeven”. Mensen kunnen Allah niet begrijpen. Dus ze denken dat ze Hem -Allah is verheven- gemakkelijk kunnen bedriegen. Dus alsof Allah hun geslepenheid niet kent. Broeder, hoe lang voel jij jezelf slim en bedrieg je Allah volgens jezelf? Bijvoorbeeld 60 jaar. 60 jaar lang strijdt je tegen Allah. Op je 70ste zeg je: “ik zal Allah bedriegen”, Allah is verheven. Allah is niet zoals zij denken. Allah is de schepper van hun klein verstand. Allah is ook de schepper van die bedriegerijen. En Allah zal ook wraak nemen. Weet Allah niet wat dat betekent? Want 60 jaar lang tonen ze hun ware aard. Het is een vooraf geplande situatie, het is gepland. Dat het gepland is, is een andere zaak, er is hier sprake van een opzettelijke fout. Het is opzettelijk. Hij plant om die fout te maken. Sommigen hebben werkelijk een leeg hoofd, ze denken er helemaal niet over na. Ze kunnen echt niet geloven. Maar wanneer ze 70 jaar worden, toont Allah hen het rechte pad. Dat is iets anders. Maar hier is een fout met voorbedachten rade. Ze zullen rekenschap moeten afleggen aan Allah. Een fout met voorbedachten rade is een grote fout. Er is ook nog de fout dat ze volgens henzelf Allah bedriegen. Ze proberen Allah te bedriegen en ze denken dat ze daar 60 jaar lang in slagen. Ze zeggen, Allah is verheven: “Nu is het niet meer nodig dat ik Je bedrieg”. Allah verhoede. Volgens hun eigen logica. Het is net alsof ze zeggen: nu wordt het tijd dat ik doorga met Jou te bedriegen. Volgens hun eigen hoofd. Allah heeft hun gebeden helemaal niet nodig. Hij heeft hun daden ook niet nodig. Allah wil hun zuivere geweten zien en aan henzelf laten zien. Allah weet dat al. Zou een dergelijke geslepen persoon de moslims in het Paradijs ook niet proberen te bedriegen? Stel je voor dat een mens met een dergelijk geweten in het Paradijs is, hoe zou zo een omgeving dan niet zijn? Dus Allah laat zulke mensen, als Hij het niet wil, niet binnen in het Paradijs. Allah laat de mensen met een verheven geweten binnen in het Paradijs. Allah openbaart: “O ziel in vrede, keer terug tot uw Heer, verblijd in Allahs welbehagen. Ga daarom in onder Mijn dienaren en ga Mijn Paradijs binnen.” (Soera el-Fadjr, 27-30). De ziel moet in vrede zijn. De mens moet zijn geweten volgen, uiterst eerlijk en verstandig zijn en zich helemaal overgeven aan Allah. Men moet oprechte liefde hebben voor Allah en Allahs kunst oprecht begrijpen.
 


2010-07-02 10:52:28

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top