ERGSTE VERGISSING in de GESCHIEDENIS van de MENSHEID: EVOLUTIETHEORIE

Het is de grootste wonder van Allah , dat Allah met behulp van duivel gedurende 150 jaar sommige mensen laat geloven in een uiterst onlogische theorie ,die men Evolutie-theorie noemt. De standvastige n goed gelovige mensen die bewust zijn van deze wonder, wachten sedert 150 jaar met bewondering af wanneer deze evolutieaanhangers, deze valstrik van de duivel zullen opmerken , en ze proberen middels verstand en wetenschap deze evolutieaanhangers waker te schudden.
 
De verwachting is dat over uiterlijk 20 jaar dit gedrag van honderdduizenden professoren, wetenschappers, studenten, artsen etc, die blindelings geloofden in onlogische beweringen van deze evolutieaanhangers een onderwerp van verbazingwekkende spotverhalen zal worden. Degenen die in deze theorie geloven worden uiteraard sterk beïnvloed door ingewikkelde latijnse termen en woorden, die de evolutie-wetenschappers gebruiken , en zij geloven blindelings in alles wat zij beweren zonder erbij serieus na te denken wat deze verhalen werkelijk betekenen. Een van de meest efficiente manieren om deze mensen te laten denken is , om de evolutie theorie op een zeer simpele en eenvoudige manier te vertellen zodat de mysterieuze invloed ervan op deze mensen verdwijnt.
 
De beweringen van Evolutietheorie zijn uiterst onlogisch en onrationeel
 
Volgens de met ratio en verstand onverklaarbare beweringen van evolutie-theorie , is de mens als resultaat van oneindige afwezigheid in de natuur, in de loop der tijd per toeval ontstaan  …
 
Volgens deze ongelovige theorie is uit het niets, waarbij niet eens stof en aarde aanwezig was.:  eerst stof, dan aarde, dan stenen, dan water, dan bergen en oceanen in volgorde vanzelf ontstaan. Later is zelfs  door samenkomst van sommige atomen,  elementen als Calcium, Fosfor, Carbon  etc. ontstaan. Deze elementen die noch verstand, geheugen, als kennis hebben , zijn in de loop der miljoenen jaren per toeval omgetoverd in  o.a . ademende, pratende, denkende, emotionele wezens , die ’de mens’ wordt genoemd , die uitvindingen kan doen en bibliotheken vol boeken kan schrijven.
 
 Kortom , stof en aarde is in de loop der eeuwen door bijkomstigheid van toevallen omgevormd tot wezens die van vlees en bloed zijn , die fabrieken kunnen bouwen, in deze fabrieken modernste auto’s kunnen produceren en spaceshuttels kunnen bouwen. Geloven dat stof en aarde uit zichzelf in staat is om zulke wonderbaarlijke processen door te maken ,is gelijk aan geloven in kinderfabeltjes. Zelfs kinderen zouden deze fabeltjes niet geloven…
 
Als de aanhangers van deze Evolutie-leer serieus zijn met deze beweringen , dan zou volgens hen geen enkele reden zijn, dat dit proces zich niet herhaalt …. Bijvoorbeeld dat ze naar een grote moeras gebied gaan  en de wens zouden doen, dat hier over enkele miljarden jaren vanzelf een paleis zou ontstaan.  Ze kunnen daar wachten of er uit deze moeras een mens  kan ontstaan , die paleizen kan bouwen. Laat staan een mens,…. er zal na miljarden jaren niet eens een levende cel ontstaan. Of om de toeval een handje mee te helpen stoppen wij in deze moeras voldoende Carbon, Fosfor, Yzer,Magnesium en Zuurstof elementen ( elementen die nodig zijn voor levende wezens)..  Hier zal toch geen enkele levende molecuul vanzelf ontstaan.!..!!!
 
Zelfs een  molecuul is erg complex. Het bevat energiecentrales die energie kunnen produceren. Fabrieken die enzymen en hormonen  kunnen produceren.
 
 (deze stoffen zijn immers noodzakelijk voor het leven.) Een databank waar alle informatie zit opgeslagen  over de te produceren producten.
Een complexe transportsysteem die grondstoffen en produkten transporteert. Een moderne laboratorium  en  raffinaderij die grondstoffen bewerkt. Professionele celmembramen die alle inkomende en uitgaande stoffen in een cel regelen.  Dit zijn de simpelste functies van een cel.. Zelfs over een functie van een cel kunnen we boeken vol schrijven..
 
Kan toeval uit een stukje klei ; een dergelijke georganiseerde systeem doen laten voortkomen?
 
Kan toeval , een dergelijke kleine georganiseerde systeem , nog complexer maken om uiteindelijk een wezen als ‘’de mens’’ te laten ontstaan…?
 
Kan toeval een aap laten praten , kijken, denken , paleizen te bouwen,  landen te ontwikkelen, schepen te bouwen,  en continenten te ontdekken, laboratoria te bouwen,  zodat hij zijn eigen bouwcellen kan bestuderen en andere onderzoeken kan doen… Bovenal welke toeval kan een aap ziel geven ????....  Alle antwoorden op deze vragen  zijn voor ieder mens  erg  duidelijk en zeker..  Toeval kan geen mens en niet eens een kleinste deel van een mens laten ontstaan…
 
Als de Evolutie-aanhangers  desondanks toch in toeval geloven,  waarom bouwen ze dan paleizen , Om de nieuwste Jaguar auto te bouwen of een brug te bouwen, kunnen ze toch beter een stukje aarde nemen en wachten tot het vanzelf ontstaat…!  Laat ze toch wachten tot uit deze aarde een cel ontstaat , dan een vis , dan een amfibie, dan een hagedis, vervolgens paarden en mensen ontstaan… En vervolgens dat deze mens auto’s ontwerpt, ontdekkingen doet om steden  en landen te stichten … Zelfs de meest fanatieke Evolutie- aanhanger weet erg goed ,dat  dit niet zal gebeuren.
 
Het frappante is dat als men ditzelfde verhaal in mooie  latijnse woorden  weerlegt, denken ze dat het toch kan.  Het is zot om te geloven, dat alles wat wij op aarde waarnemen :  levende wezens, mooiste bloemen, lekkerste fruit, lekkere smaken, vlinders, herten, konijnen, poema’s , vogels, miljarden verschillende mensen, en alles wat deze mensen voortbrengen, zoals steden, gebouwen, bruggen, etc.  voortkomen uit een stukje klei.!!....
 
Dat vele mensen geloven in dit onnozele gedachte, wil uiteraard deze gedachte niet rechtvaardigen,  Integendeel,  ..
..Het bewijst dat hier sprake is van een wonder..
 
150 jaar gelden is een wonder verricht  ..Een oude amateur bioloog genaamd Darwin ,  creert tijdens een zeereis met behulp van zijn sterke verbeelding , onnozele ideen .  En deze  ongeloofwaardige ideen betovert in de loop der jaren vele mensen.  Dat deze onnozele ideen velen als een betovering omringt , is  ook een wonder van Allah. Want Allah vertelt in het heilig boek Qur-aan  , dat sommige van zijn schepselen in ondenkbare dingen zullen geloven,  en dat ze dit niet eens zullen merken…
 
Evoutie-theorie is een list van Satan, de list van Satan is erg zwak
 
Allah vertelt in  het heilig boek Qur-aan , dat de  satan ooit gezworen heeft, om de mensen te doen  dwalen, de mensen te laten misleiden,deze te doen geloven in ongelovige zaken en in verkeerde systemen.  Letterlijk geciteerd :
‘’ Hoe dan ook , ik zal ze doen dwalen , ik zal ze laten twijfelen, en zal ze zeker bevelen om de oren van hun schapen te doen knippen, en te veranderen wat god heeft geschapen, O wie satan als vriend houdt in plaats van god , die zal spijt krijgen.”
 
Een andere citaat uit heilige Qur-aan  ( Soera an Nisaa, vers 119-120 ) : ‘’ Satan belooft hen het een en ander , en laat hen geloven in verzinsels , doch satan kan hen niets anders beloven dan misleiding “  
Het verbaast ons erg ,dat in eerdere civilisaties  sommige mensen het vuur , houten standbeelden , de zon , of de maan hebben aanbeden..
Het is verbazingwekkend hoe ze hierin kunnen geloven  .. Heilig boek Qur-aan vertelt ons :  ‘Deze mensen geloven in dezen onder invloed van de satan,  Zij geloven onder een soort betovering van satan in onmogelijke, onrealistische zaken ‘.  Uiteraard kan satan dit doen met toestemming van Allah .. En met mogelijkheden die Allah hem schept, zodat hij deze ongelovigen  kan misleiden, en hen buitensporige dingen kan laten doen, hen te laten geloven in  buitensporige geloven.  En door zijn listvermogen, dit gedrag eze dwalenden als goed te laten accepteren.
 
En juist Evolutie-theorie is voor satan  al 150 jaar een middel om zijn listen te verwezenlijken.
 
Tevens heeft hij een sterke wapen bemachtigd , door de hedendaagse wetenschap als dekmantel hiervoor te gebruiken .
 
Zonder iets op te merken kunnen deze zogenaamde slachtoffers , of het professoren , docenten of zelfs artsen zijn,  dingen accepteren en geloven die zelfs voor weldenkende kinderen ongeloofwaardig zouden overkomen. Maar weet wel dat deze wapen van satan alleen zwakke gelovigen of ongelovigen kan beïnvloeden.  Degenen die intensief en zuiver geloven zullen nooit en te nimmer door deze listen van satan worden beïnvloed , dezen kunnen de listen van satan gemakkelijk opmerken. ..
 
Allah merkt weer eens op in heilig boek Qur-aan ( sura anNisaa- vers 76 )  : ‘zonder enige twijfel zijn de listen van satan erg zwak ‘ . en tevens vermeldt Qur-aan ( sura Hicr , vers 39-40 ) dat Satan de standvastigen ( muhlis ) moeilijk kan laten dwalen .
 Dus de invloed van satan is met gods toestemming uiteraard , voor zuivere gelovigen bijna nihil. Integendeel zij trappen niet in zijn listen en zij kunnen zijn listen in het daglicht brengen , en kunnen zelfs    zijn valse spel verstoren.
 
Zuiver en standvastig geloven is al voldoende om de listen van satan te weerstaan. Ieder weldenkende standvastige gelovige kan makkelijk zien, dat Evolutie-theorie niet geloofwaardig is .. Konden de Evolutie-aanhagers ook maar ontkomen aan de invloeden van hun milieu, en niet  zouden denken van “ als ik dit verwerp , wat zullen mijn collegas toch wel niet van me denken’  .. Alleen op deze manier zullen ze de werkelijkheid duidelijk inzien, en ze zullen dan afzien van het geloven in ongeloofwaardige scenarios.
Allah  vermeldt in een andere vers : ‘ Degenen die  Allah vrezen,die zullen eerst goed nadenken  op het moment dat  satan hen probeert te misleiden , dan zul je zien dat ze het goede  zullen weten ‘ ( soera Araf , vers 201 )
2007-06-16 14:04:31

About this site | Maak uw Website | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialen kunnen gekopieerd, geprint en gedistribueerd worden, mits verwijzing naar deze site.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top